Usluge

WEB

Info stranice \\ Web shop \\ Respozivni dizajn \\ Održavanje i ažuriranje \\ Smještanje na server

MOBILNE APLIKACIJE

iOS \\ Android

GRAFIČKI DIZAJN

Brošura \\ Letak \\ Čestitka \\ Katalog \\ Pozivnica \\ Kalendar

VIZUALNI IDENTITET

Logotip \\ Knjiga standarda \\ Memorandum \\ Posjetnica

UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA

Facebook \\ Twitter \\ Linkedin \\ Google+ \\ Instagram \\ Pinterest \\ YouTube

SISTEM INTEGRACIJA I ODRŽAVANJE IT SUSTAVA

Projektiranje \\ Instalacija \\ Testiranje \\ Konfiguriranje \\ Servisiranje \\ Održavanje